KLAUZULE WALORYZACYJNE DLA ZAMÓWIEŃ IT

30

Urząd Zamówień Publicznych udostępnił opracowanie dotyczące przykładowych klauzul waloryzacyjnych dla sektora IT,  przygotowane przez reprezentantów branży informatycznej. Dokument został opublikowany w ramach Forum Praktyk Branżowych, które jest dostępne na stronie internetowej Urzędu. Mając na uwadze złożoność zagadnienia, jakim są klauzule waloryzacyjne oraz różnorodność umów i stanów faktycznych do których mogą znaleźć zastosowanie, eksperci sektora informatycznego opracowali przykładowe zestawy klauzul waloryzacyjnych. Różnią się one przede wszystkim zastosowanymi w nich wskaźnikami makroekonomicznymi, które są użyte w algorytmach obliczeniowych, ale także poziomem skomplikowania oraz dostępnością danych statystycznych, które określają te wskaźniki. Uwzględniają one również uwarunkowania rynku wykonawczego. Forum Praktyk Branżowych pozwala na wymianę doświadczeń i pogłębianie kompetencji w zakresie specjalistycznych zamówień w ramach konkretnych branż. Przedstawiciele rozmaitych obszarów życia gospodarczego mają możliwość dzielenia się swoimi pomysłami oraz wypracowanymi stanowiskami w obszarach, w których często konieczne jest uzyskanie wsparcia merytorycznego w momencie prowadzenia postępowania przez Zamawiających. Forum służy więc jako przydatne źródło wiedzy i inspiracji do przygotowywania dokumentacji postępowania.

 

źródło: gov.pl/web/uzp