http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

ZAKOŃCZENIE KONKURSU NA WICEPREZESA KIO

56

Na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego oraz uzupełniającego postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na członków Krajowej Izby Odwoławczej (Dz. U. poz. 381) Urząd Zamówień Publicznych poinformował o zakończeniu konkursu dla kandydatów na stanowisko Wiceprezesa Krajowej Izby Odwoławczej, ogłoszonego przez Ministra Rozwoju i Technologii. Uczestnicząca w konkursie Katarzyna Paprocka uzyskała 181,9 pkt. Komisja kwalifikacyjna stwierdziła, iż spełnia ona wymagania, o których mowa w art. 474 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.) i uzyskała w postępowaniu konkursowym liczbę punktów uprawniającą do powołania przez ministra właściwego do spraw gospodarki na stanowisko Wiceprezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Jednocześnie Urząd poinformował, że zgodnie z treścią ogłoszenia o wszczęciu konkursu Wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej, zgodnie z art. 480 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, może zostać powołany również spośród członków Izby, którzy posiadają poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne” albo złożyli oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. W takiej sytuacji Prezes Urzędu Zamówień Publicznych działając na podstawie art. 480 ust. 1 ustawy może złożyć do ministra właściwego do spraw gospodarki stosowny wniosek.

 

źródło: gov.pl/web/uzp

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx