Kolejne projekty nowelizacji Prawa zamówień publicznych

43

Na posiedzeniu sejmowej Komisji Gospodarki w dniu 9 września 2013 r. odbyło się pierwsze czytanie trzech kolejnych projektów nowelizacji Prawa zamówień publicznych, a mianowicie:projektu poselskiego, wniesionego przez KlubParlamentarny Ruchu Palikota (obecnie TwójRuch) – druk sejmowy Nr 1335; projektu rządowego – druk sejmowy Nr 1638; projektu poselskiego, wniesionego przez KlubParlamentarny Platformy Obywatelskiej – druksejmowy Nr 1653.