przeglądanie Kategoria

10. Październik

Luzowanie przepisów

W lipcu br. do laski marszałkowskiej trafił projekt nowelizacji Prawa zamówień publicznych, podpisany przez grupę posłów z klubu…

Jak długo jeszcze

Czytelnikom zdziwionym moim pojawieniem się na łamach Doradcy po blisko siedmiomiesięcznej nieobecności należy się na wstępie…

Kryteria oceny ofert

W postępowaniach o wartości poniżej progów unijnych, w których oferty podlegały ocenie według ceny oraz dodatkowych kryteriów, w…