Nowe zasady kwalifikacji wykonawców

40

Jednym z głównych celów udzielania zamówień publicznych jest wybór najkorzystniejszej oferty, przy czym równie istotne jest, aby zamówienie było wykonane przez wykonawcę rzetelnego, dającego rękojmi należytego wykonania zamówienia. Pomimo oczywistości tego stwierdzenia, w praktyce, osiągnięcie takiego rezultatu natrafia często na przeszkody.