http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

KOMUNIKAT W SPRAWIE SUBWENCJI OGÓLNEJ

44

KOMUNIKAT W SPRAWIE

SUBWENCJI OGÓLNEJ

Informacje o przyznanych kwotach subwencji ogólnej i rezerwy subwencji ogólnej przekazywane są drogą elektroniczną – tak mówi komunikat, wydany przez Ministerstwo Finansów.Informacje są przekazywane w formie pism podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym przy użyciu Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)” – podkreślono. Resort finansów powołał się przy tym na art. 12 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016. Stosownie do tych przepisów w 2016 roku informacje, o których mowa w art. 33 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, oraz informacje o środkach z rezerw, o których mowa w art. 26, art. 28 ust. 2, art. 36 ust. 4 pkt 1 i art. 70c tej ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych może przekazywać za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jak poinformowało MF, 5 oraz 10 sierpnia 2016 r. przekazano w ten sposób informacje dla jednostek samorządu terytorialnego o przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Do końca 2015 r. informacje o przyznanych kwotach subwencji ogólnej były przekazywane do samorządów w formie papierowej.

Powiązane artykuły

 

źródło: www.mf.gov.pl

 

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx