http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Konflikt interesów w zamówieniach publicznych

75

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego to uporządkowany ciąg czynności rozciągniętych w czasie, wykonywanych przez szereg osób po stronie zamawiającego, które mają wpływ na jego wynik. Dlatego też bardzo ważne jest, aby nie pozostawały one w konflikcie interesów.

Zaniechanie przez kierownika zamawiającego dochowania standardu należytej staranności w prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz obowiązku należytego ustalenia istnienia konfliktu interesów powoduje, że każdy pokrzywdzony wykonawca może skutecznie powoływać się na odpowiedzialność instytucji zamawiającej z tytułu utraty szansy na uzyskanie kontraktu i osiągnięcia zakładanego zysku.

 

Szkodę należy uznać za rzeczywistą i pewną, jeżeli okaże się, że taki wykonawca, jako wykluczony i/lub odrzucony oferent, ostatecznie utracił szansę na uzyskanie zamówienia, a była to szansa rzeczywista, nie zaś hipotetyczna. (…)

 

Radosław Pruszowski

 

Poza tym w artykule:

  • Uwagi wprowadzające
  • Zasada bezstronności i obiektywizmu
  • Obowiązek badania konfliktu interesów
  • Naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  • Obowiązek złożenia oświadczenia

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx