http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Konieczność zmian systemowych

42

Popieram, co do zasady, wszelkie próby zmierzające od odformalizowania procedur udzielania zamówień, jednak przy dokonywaniu zmian w tym zakresie należy mieć na uwadze wszystkie, możliwe ich konsekwencje. Proponowane zastąpienie instytucji „kwalifikacji” wykonawców ubiegających się o zamówienie instytucją „postkwalifikacji” wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, może niestety prowadzić do manipulacji wynikami postępowania. W sytuacji wystąpienia dużych różnic w oferowanych cenach przetargowych (co jest na porządku dziennym) wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą, co w większości przypadków oznacza ofertę najtańszą, może skutecznie ją wycofać bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji nie składając lub składając nieprawidłowe dokumenty, nie potwierdzające spełnienia wymaganych warunków. Analizując tę sytuację również w kontekście proponowanych zmian w przepisach dotyczących zatrzymania wadium bardzo łatwo jest wyobrazić sobie sytuację, w której kolejny z wykonawców, którego oferta została sklasyfikowana na drugiej pozycji, złoży propozycje wspólnego wykonania zamówienia za wyższą cenę i podziału różnicy pomiędzy wykonawców. Stąd, aczkolwiek pomysł postkwalifikacji jest godny uwagi, jego realizacja nie może nie brać pod uwagę wszystkich możliwych konsekwencji.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx