przeglądanie Kategoria

04. Kwiecień

NA MARGINESIE – Kwiecień 2012

Pomimo wcześniejszych, optymistycznych sygnałów, że może coś się wreszcie zmieni na lepsze, wokół Prawa zamówień publicznych…

ZARZUTY UZP

Chodzi o przetarg na informatyzację służby zdrowia ogłoszony przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, rozstrzygnięty…

PARTNERSKI PŁOCK W MAJU

W dniach 9-10 maja 2012 roku w Płocku, pod honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, po raz pierwszy odbędą się…

Konieczność zmian systemowych

Popieram, co do zasady, wszelkie próby zmierzające od odformalizowania procedur udzielania zamówień, jednak przy dokonywaniu zmian…

Podwykonawstwo

Przygotowane przez Urząd Zamówień Publicznych propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych opierają się na słusznych, co…

Zmiany godne poparcia

W pełni podzielam ogólną filozofię, którą kierują się autorzy dokumentu, nie w pełni podzielając szczegółowe stwierdzenia. Chodzi…

Projekt kolejnej nowelizacji

Jak czytamy w uzasadnieniu Projektu „w nowelizacji ustawy - Prawo zamówień publicznych proponuje się wprowadzenie dwóch grup…

Zmiany po stronie wykonawcy

Zarówno w toku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, jak i już po zawarciu umowy niejednokrotnie dochodzi do różnego…