http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Konsekwencje nowych regulacji w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa

57

Wprowadzone do Pzp regulacje, dotyczące udzielania zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, ustanawiają nowe kategorie zamówień oraz zmieniają sytuację zamawiających, a także wpływają w sposób znaczący na pozycję i swobodę działania wykonawców. Dotyczy to przede wszystkim możliwości oddziaływania zamawiającego na relacje pomiędzy wykonawcą a podwykonawcami oraz na sposób wyboru podwykonawców. Zmiany te nie są całkowitą nowością, przynajmniej dla podmiotów zobowiązanych do stosowania zasad postępowania wynikających z Decyzji Nr 291/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie zasad i trybu zawierania w resorcie obrony narodowej umów, których przedmiotem jest uzbrojenie lub sprzęt wojskowy, w dużym zakresie zbieżnych w tymi, jakie wprowadzane są nowelizacją. Dyrektywa obronna ma na celu ujednolicenie procedur udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, jak również ma zapobiegać nadużywaniu przez zamawiających korzystania z wyłączenia zawartego w przepisie art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Zakłada się, że jej wdrożenie przyczyni się do wzmocnienia i rozwoju szeroko rozumianego europejskiego przemysłu obronnego, jak również do wzrostu jego konkurencyjności wspólnego rynku. Wprowadzenie obowiązku publikacji ogłoszenia o zamówieniach w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa pozwoli na szersze uczestniczenie podmiotów działających w tym sektorze w rynku nie tylko krajowym, ale również europejskim, zatem może przyczynić się  również do wzmocnienia znaczenia polskiego przemysłu obronnego, jego modernizacji i rozwoju. 

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx