http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zasady orzekania o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych , Część druga

63

Dyscyplina finansów publicznych dotyczy całego okresu działania jednostki, która jest objęta reżimem ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Czas popełnienia czynu, a czas orzekania w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych to zazwyczaj dwa różne momenty, w których mogło dojść do zmiany przepisów mających wpływ na sytuację obwinionego. W związku z powyższym ustawodawca wprowadził zasadę ponoszenia odpowiedzialności za czyn określony ustawą obowiązującą w czasie jego popełnienia i jednocześnie stosowania ustawy względniejszej dla sprawcy, aby organy orzekające o odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych mogły jednoznacznie ustalić moment popełnienia czynu karalnego, właściwie go sklasyfikować i wymierzyć odpowiednią karę. Jest to zasada ponoszenia odpowiedzialności za czyn określony  ustawą obowiązującą w czasie jego popełnienia i stosowania ustawy względniejszej dla sprawcy. Wobec powyższego,  w razie zmiany przepisów w okresie pomiędzy datą naruszenia dyscypliny a datą orzekania, jako regułę należy przyjąć stosowanie ustawy nowej (obowiązującej w dacie orzekania), zgodnie z założeniem racjonalnego ustawodawcy, że nowe prawo jest prawem doskonalszym od obowiązującego uprzednio. Jedynie wyjątkowo, w sytuacjach, gdy prawo obowiązujące w dacie naruszenia dyscypliny przewiduje korzystniejszą sytuację dla sprawcy tego naruszenia niż nowe prawo, należy je zastosować. Tym samym zakaz działania prawa wstecz (retroaktywność) dotyczy jedynie działania wstecz ustawy surowszej, nie obejmuje natomiast sytuacji, gdy prawo późniejsze jest dla sprawcy korzystniejsze.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx