http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

KONSULTACJE PROJEKTU WYTYCZNYCH

45

Komisja Europejska zamieściła na swojej stronie internetowej informację na temat otwarcia konsultacji dot. projektu Wytycznych w sprawie zamówień publicznych na innowacje. Celem konsultacji jest zebranie opinii zainteresowanych stron co do zawartości projektu, który został zamieszczony na stronie http://ec.europa.eu/growth/content/targeted-consultation-draft-guidance-public-procurement-innovation_en. Konsultacje będą otwarte do dnia 31 grudnia 2017 r. Na potrzeby konsultacji przyjęto, że pojęcie „zamówienia publiczne na innowacje” obejmuje zarówno zakup innowacyjnego rozwiązania, jak również innowacyjne sposoby dokonywania zakupów. Projekt Wytycznych odnosi się m.in. do kwestii tworzenia strategii innowacyjnych zamówień publicznych, sposobów wspierania zamówień na innowacje oraz korzystania z przewidzianych prawem narzędzi zamówień publicznych przyjaznych innowacjom. Komisja prosi o uwagi, sugestie, informacje o wyzwaniach oraz przykłady przypadków zamówień publicznych na innowacje pochodzące od wszystkich zainteresowanych stron (w tym m.in.: krajowych instytucji właściwych w zakresie zamówień publicznych, instytucji i podmiotów zamawiających, centralnych zamawiających, miast uczestniczących w projektach dotyczących zamówień publicznych na innowacje – szczególnie tych finansowanych ze środków UE, sieci publicznych zamawiających, organizacji międzynarodowych, stowarzyszeń, przedstawicieli świata nauki i biznesu).

źródło: www.uzp.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx