http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

SEMINARIUM UZP

43

W dniu 14 listopada 2017 r. odbyło się w Warszawie seminarium zorganizowane przez Urząd Zamówień Publicznych pt. „Doświadczenia wynikające z prowadzenia postępowań o zamówienia publiczne i ich kontroli”. W przedsięwzięciu wzięło udział 150 przedstawicieli administracji centralnej i samorządowej oraz instytucji kontroli. Seminarium składało się z dwóch bloków tematycznych. Pierwsza część dotyczyła doświadczeń instytucji udzielających zamówień publicznych, część druga – doświadczeń instytucji kontrolujących udzielanie zamówień publicznych. Wygłoszono następujące referaty: „Planowanie zamówień publicznych i szacowanie wartości zamówienia – doświadczenia wynikające z praktyki udzielania zamówień”, „Doświadczenia wynikające z postępowań o zamówienie publiczne prowadzonych przez Urząd Gminy Piaseczno – przykłady praktyczne”, „System kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji zamówień publicznych – dobre praktyki i doświadczenia zamawiającego”, „Zasad i sposobu prowadzenia kontroli przez Urząd Zamówień Publicznych”. Zdaniem organizatorów seminarium stanowiło cenną pomoc dla przedstawicieli zamawiających i instytucji kontroli w dążeniu do zapewnienia poprawności i efektywności udzielania zamówień.

źródło: www.uzp.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx