http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Kontrola udzielania zamówień – zasady ogólne kontrolerów

51

Kontrola polega na obserwowaniu, ustalaniu czy wykrywaniu stanu faktycznego, porównywaniu rzeczywistości z zamierzeniami, występowaniu przeciw zjawiskom niekorzystnym i sygnalizowaniu jednostkom kompetentnym o dokonanych spostrzeżeniach, bez decydowania jednak o zmianie kierunku działania jednostki skontrolowanej.

 

Co to znaczy kontrolować

W słowniku języka polskiego „kontrolę” określa się jako sprawdzanie czegoś, zestawienie stanu faktycznego ze stanem wymaganym. Kontrolą są zatem czynności mające na celu zbadanie stanu faktycznego i porównaniu go ze stanem pożądanym, przyjętym na podstawie określonego wzorca oraz wskazanie uchybień i sposobów ich naprawienia (zalecenia pokontrolne).

Wyniki kontroli zamówień publicznych powinny być objęte szeroką analizą – dokonaną zarówno przez bezpośrednio kontrolowanego zamawiającego, jak i przez organy kontrolne – w celu wyeliminowania naruszeń w przyszłości lub też na potrzeby przyszłych zmian przepisów o zamówieniach publicznych.

 

ZAŁOŻENIA USTAWODAWCY

W trakcie funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Polsce zidentyfikowano wiele problemów w tej dziedzinie wymagających, zdaniem ustawodawcy, uporządkowania. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • DYREKTYWY NIC NIE NARZUCAJĄ
  • ORGANY KONTROLI
  • INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH
  • WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI O KONTROLI
  • ANALIZA PRAWDOPODOBIEŃSTWA NARUSZENIA PRAWA
  • ZAMÓWIENIA NIEZGODNE Z PRZEPISAMI

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx