KONTROLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

42

W dniu 29 maja 2015 r. w Warszawie odbyło się seminarium Urzędu Zamówień Publicznych pt. „Kontrola zamówień publicznych”, dedykowane instytucjom zaangażowanym w proces udzielania zamówień w ramach systemu zamówień publicznych. W seminarium wzięło udział około 100 uczestników, reprezentujących zamawiających oraz instytucje kontrolujące poprawność przeprowadzania procedur udzielania zamówień publicznych. W trakcie spotkania zaprezentowane zostały istotne zagadnienia dotyczące udzielania zamówień publicznych oraz kontroli systemu i standardów obowiązujących przy stosowaniu ustawy Pzp. Zdaniem UZP uczestnicy seminarium wykazali duże zainteresowanie prezentowanymi zagadnieniami. Przedsięwzięcie było dla nich okazją do zapoznania się z ważnymi kwestiami dotyczącymi procedury udzielania zamówień publicznych z punktu widzenia instytucji kontrolujących, w tym zapobiegania nieprawidłowościom poprzez efektywne wykorzystanie doświadczeń z procesu kontroli zamówień publicznych. 

Powiązane artykuły

 

źródło: www.uzp.gov.pl