Kontrole zamówień współfinansowanych ze środków UE przeprowadzone w roku 2014

76

W roku 2014 Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przeprowadził 219 kontroli zamówień, współfinansowanych ze środków unijnych (w 2013 r. – 256 kontroli). Łączna wartość zamówień, objętych kontrolą, wyniosła prawie 32 mld zł.

Powiązane artykuły

Po rozpatrzeniu 266 wniosków o przeprowadzenie kontroli tych zamówień, w stu siedemnastu przypadkach skierowanych przez wykonawców, a w osiemdziesięciu dwóch przez instytucje zaangażowane we wdrażanie funduszy unijnych w Polsce, przeprowadzono 182 postępowania wyjaśniające, a następnie38 kontroli doraźnych,w tym 37 kontroli następczych i jedną kontrolę uprzednią.