http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Kreacja JEDZ w serwisie ESPD

76

W ramach postępowania o udzielenie zamówienia przekraczającego progi unijne, wykonawcy mają obowiązek złożyć, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo wraz z ofertą, oświadczenie z art. 125 ust. 1 na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), określonym w art. 125 ust. 2 Prawa zamówień publicznych.

       W oparciu o oświadczenia ujęte w JEDZ zamawiający prowadzi wstępną kwalifikację podmiotową wykonawców, co podkreśla jego „ciężar gatunkowy”. Niezmiernie istotne jest zatem precyzyjne przygotowanie formularza przez zamawiającego, jak i wypełnienie go przez wykonawcę.

Kto, jak i kiedy składa JEDZ

       JEDZ zawiera wstępne oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, a w trybach przewidujących prekwalifikację wykonawców służy także potwierdzeniu, że wykonawca spełnia kryteria selekcji.

 

Do złożenia JEDZ w postępowaniu unijnym każdorazowo zobowiązany jest:

  • wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia;
  • każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
  • podmiot trzeci udostępniający wykonawcy swoje zasoby (za jego pośrednictwem), potwierdzając brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim udostępnia wykonawcy swoje zasoby
  • podwykonawca (za pośrednictwem wykonawcy), jeżeli zamawiający określił wymaganie złożenia JEDZ przez każdego podwykonawcę, (…)

 

Poza tym w artykule:

  • Kreator JEDZ – serwis ESPD
  • Procedura (część I-II JEDZ)
  • Wykluczenie (część III JEDZ)
  • Kwalifikacja (część IV JEDZ)
  • Zakończ (część V-VI JEDZ)

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx