http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Polityka kupowania za publiczne pieniądze

40

Wpadła mi w ręce niedawno polityka zakupowa jednego z dużych podmiotów dysponujących wielomilionowym budżetem zakupowym. Nie znalazłem w tym dokumencie nic interesującego. Kolejny kwit, który wypada mieć, ale lepiej, aby nie miał on większego wpływu na codzienną pracę. Dodatkowo, czekamy niecierpliwie na politykę zakupową naszego państwa. Otworzyłem więc piwo i puściłem wodze fantazji.

 

Państwo polskie szanuje środki publiczne będące owocem ciężkiej pracy obywateli, którzy uiszczając daniny publiczne składają się na realizację wspólnych celów. Każdy dysponent środków publicznych z rozwagą wydaje środki publiczne starając się zawsze osiągnąć najlepsze rezultaty w ramach środków, którymi dysponuje.

W przypadku dezaktualizacji celu publicznego lub niemożności jego osiągnięcia środki są zwracane do budżetu i wykorzystywane do spłacenia zaciągniętych zobowiązań.  Również wszelkie oszczędności uzyskane przy realizacji celu publicznego kierowane są na redukcję długu publicznego, aby przyszłe pokolenia nie ponosiły obciążeń wynikających z bieżących wydatków.

 

CELE PUBLICZNE

Cele, na finansowanie których kierowane są środki publiczne, dobiera się z najwyższą starannością, po wszechstronnym rozważeniu wszystkich okoliczności. W każdym przypadku wymagane jest przeprowadzenie analizy, obejmującej co najmniej następujące kryteria:

 • w jakim stopniu zostaną zaspokojone uzasadnione potrzeby społeczne;
 • na ile wydatek stanowić będzie impuls dla innych inicjatyw wypełniających uzasadnione potrzeby społeczne;
 • w jakim stopniu wydatek stanowić będzie impuls dla rozwoju społeczeństwa, pobudzania jego aktywności, przedsiębiorczości;
 • czy wydatek może skutkować powstaniem nowych, innowacyjnych rozwiązań;
 • na ile wydatek może zbudować lub umocnić przewagi konkurencyjne państwa polskiego i jego przedsiębiorców na tle otoczenia;
 • na ile prawdopodobne jest osiągnięcie celu społecznego. (…)

 

Poza tym w artykule:

 • ZASADA PROPORCJONALNOŚCI
 • CELE SYSTEMU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 • ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ
 • PLANOWANIE
 • OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 • SZACOWANIE WARTOŚCI
 • STRATEGIE ZAKUPOWE
 • TRYBY
 • KRYTERIA OCENY OFERT
 • PROJEKTOWANIE POSTANOWIEŃ UMOWY
 • BUDOWANIE RELACJI Z WYKONAWCAMI
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 • ROLA KOMÓRKI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx