http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

KSZTAŁT I KIERUNKI PROJEKTOWANEJ USTAWY

59

Ideą Koncepcji nowego Prawa zamówień publicznych jest uproszczenie procedur, zwiększenie dostępu MSP do rynku zamówień i lepsze wdrożenie europejskich rozwiązań legislacyjnych zawartych w dyrektywach klasycznej i sektorowej. Te same założenia przyświecały już nowelizacji Pzp z 2016 r. W ocenie większości komentatorów nowelizacja ta nie spełniła jednak w sposób wystarczający swojej funkcji i oczekiwań.

Zapowiadane od dawna uchwalenie nowej ustawy o zamówieniach publicznych ma stać się faktem, choć ramy czasowe nie zostały nawet ogólnie określone. Powstała jednak koncepcja tych zmian, przedstawiająca główne kierunki i kształt projektowanej ustawy, a nawet wskazująca konkretne rozwiązania prawne, które mają zostać zastosowane lub poddane dalszej dyskusji.

Nowa ustawa czy nowelizacja

Trudno oprzeć się wrażeniu, że opracowanie zawiera de facto pomysły na kolejną nowelizację obecnie obowiązującej ustawy Pzp, ponieważ proponowanych zmian na pewno nie można nazwać „rewolucyjnymi”.

Właściwie cały trzon systemu zamówień publicznych, oparty przecież na dyrektywach, główne rozwiązania prawne, koncepcja funkcjonowania zamówień pozostaną bez zmian. Zatem nie należy spodziewać się rozwiązań, instytucji czy procedur całkowicie odbiegających od dotychczasowych – w większości jest to zbiór postulatów…

Julia Jarnicka
Marzena Jaworska

Zapraszamy do prenumeraty magazynu.
Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx