http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Kto jest podwykonawcą

149

Kto jest podwykonawcą w zamówieniach publicznych ? To pytanie nadal często pada na szkoleniach, konferencjach oraz spotkaniach uczestników systemu zamówień publicznych. Kwestia ta wiąże się z art. 36 ust. 4 oraz art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych. Zgodnie z art. 36 ust. 4 Prawa zamówień publicznych zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, i taki wymóg wpisuje w SIWZ. Stąd też wykonawcy, przygotowując ofertę, a zamawiający na etapie jej oceny zastanawiają się, kogo i kiedy należy traktować jako podwykonawcę, a kto nie powinien być tak traktowany. Czy podmiot, który będzie np. konsultantem (doradcą) w zakresie technologii robót budowlanych w czasie realizacji usługi inżyniera kontraktu (nadzoru inwestorskiego) albo serwisantem w okresie gwarancyjnym po zakończonej dostawie sprzętu komputerowego  bądź producentem urządzeń przy realizacji dostawy sprzętu komputerowego lub wydzierżawiającym sprzęt budowlany w okresie realizacji robót budowlanych, powinien być traktowany jako podwykonawca, a co za tym idzie – czy realizowane przez niego czynności powinny być wskazane w ofercie jako część powierzona podwykonawcy?

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx