http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Lepsze zabezpieczenie interesu Sił Zbrojnych

50

 

z Waldemarem Skrzypczakiem, podsekretarzem stanu ds. uzbrojenia i modernizacji w Ministerstwie Obrony Narodowej

rozmawia

Martyna Anna Śpiewak

Przepisy, wdrażające do Prawa zamówień publicznych normy zawarte w unijnej dyrektywie 2009/81/WE, powszechnie zwanej „dyrektywą obronną”, wejdą w życie na początku przyszłego roku. Co to oznacza dla całego systemu zaopatrzenia sił zbrojnych ?

Powiązane artykuły

Wspomniana dyrektywa „obronna” odnosi się do zamówień w dziedzinie obronności  i bezpieczeństwa, czyli głównie zamówień takich, których przedmiotem jest sprzęt typowo wojskowy. Implementacja dyrektywy obronnej wiąże się z szeregiem usprawnień sposobu zaopatrywania Sił Zbrojnych, zabezpieczając w znacznie większym stopniu interes Sił Zbrojnych RP niż to ma miejsce na podstawie obecnie obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych. Można tu wspomnieć o następujących regulacjach:

–         wprowadzenia ustawowej delegacji upoważniającej Radę Ministrów do wydania, rozporządzenia w sprawie  określenia trybu oceny występowania istotnego interesu bezpieczeństwa państwa. Rozporządzenie będzie określało tryb, który ma zastosowanie do dokonania oceny, czy w danej sytuacji występuje istotny interes bezpieczeństwa państwa, umożliwiający powołanie się na art. 346 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) i tym samym możliwość odstąpienia od zasad ustawy Prawo zamówień publicznych;

–        możliwości zastosowania zamówień dotyczących wznowienia dostaw, które pozwalają  zawrzeć umowę w wyniku postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki na wyrób wcześniej już zakupiony, co pozwalałoby zagwarantować
w znacznym stopniu, tzw. unifikację sprzętu;

–        uprawnienia dla Zamawiającego w zakresie nałożenia na wykonawców obowiązku spełniania wymagań w zakresie bezpieczeństwa dostaw i bezpieczeństwa informacji;

–        możliwości udzielania zaliczek w zamówieniach udzielanych przez resort obrony narodowej. Pomimo ograniczenia wartości jednorazowej zaliczki do 25 % wartości wynagrodzenia wykonawcy, wpłynie to zapewne na obniżenia wartości kontraktów z uwagi na ograniczenie konieczności zaciągania przez Wykonawców drogich kredytów komercyjnych.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx