http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw w ramach systemu zamówień publicznych

66

Problem wspierania działalności małych i średnich przedsiębiorstw rozważać należy wielowątkowo. Na pewno ważnym aspektem będzie dostępność rynków dla przedstawicieli sektora MSP, która z jednej strony uzależniona będzie od likwidacji barier formalnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym łatwość rejestracji, przejrzystość i prostota systemu podatkowego itd. Nie mniej ważna będzie możliwość uzyskiwania zleceń i realizacja zamówień, w tym oczywiście zamówień publicznych. Jeśli przeanalizujemy to w odniesieniu do udziału portfela zamówień publicznych w całym obrocie gospodarczym dojdziemy do przekonania, że wpływu zamówień publicznych na kondycję małych i średnich przedsiębiorstw nie można traktować marginalnie. Wśród nadrzędnych celów polityki Unii Europejskiej w zakresie zamówień publicznych wymienia się obok zagwarantowania racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych również rozwój konkurencyjności przedsiębiorstw, tworzenie nowych miejsc pracy czy zapewnienie trwałego i długotrwałego wzrostu gospodarczego. A realizacja tych makroekonomicznych celów wydaje się być niemożliwa bez realnego udziału małych i średnich przedsiębiorstw. Można więc postawić tezę, że oficjalne cele Unii Europejskiej nakierunkowane są na politykę wspierania  przedsiębiorczości, w tym oczywiście drobnej. Służyć tej idei miało w zmniejszenie stopnia formalizacji  procedur udzielania zamówień publicznych, realizowane w drodze znowelizowania w roku 2004 zamówieniowych dyrektyw. Odformalizowanie procedur służyć ma ułatwieniu startu w postępowaniach o zamówienie publiczne przedsiębiorcom. To zaś w konsekwencji, poprzez wzrost konkurencji, wpłynąć ma na zwiększenie efektywności wydatkowania środków publicznych.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx