MAŁE FIRMY WIELKIE ZMIANY

26

Urząd Zamówień Publicznych po raz kolejny aktywnie uczestniczy w konferencjach  „Prawo do przedsiębiorczości – małe firmy, wielkie zmiany, mających na celu wsparcie przedsiębiorców z sektora MŚP. Partnerami strategicznymi tegorocznego cyklu są Bank Gospodarstwa Krajowego i PKO Bank Polski. W akcję zaangażowały się również: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Finansów, Krajowa Administracja Skarbowa, Urząd Zamówień Publicznych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Polski Fundusz Rozwoju, Agencja Rozwoju Przemysłu. Cykl obejmuje 20 spotkań realizowanych na przełomie maja i czerwca b.r.  w większych miastach w Polsce. Szczegółowy harmonogram spotkań oraz informacje na temat konferencji i zmian dla firm można znaleźć na stronie: www.prawodoprzedsiebiorczosci.parp.gov.pl Tam też znajduje się formularz zgłoszeniowy, który trzeba wypełnić, żeby wziąć udział w konferencji w dogodnym dla siebie terminie i miejscu.

 

źródło: www.uzp.gov.pl