http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

POROZUMIENIE NA RZECZ ZIELONYCH ZAMÓWIEŃ

30

Opracowanie rozwiązań i narzędzi wspierających instytucje i podmioty zamawiające w stosowaniu zielonych zamówień publicznych oraz zapewnienie wzajemnego wsparcia w prowadzonych działaniach edukacyjnych obejmujących tematykę zielonych zamówień publicznych to główne działania, na których koncentrować się będzie współpraca pomiędzy Urzędem Zamówień Publicznych oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podpisane w dniu 26 kwietnia br. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Huberta Nowaka oraz Zastępcę Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dominika Bąka porozumienie w tej sprawie przewiduje, że inicjatywy zaplanowane do realizacji w pierwszej kolejności obejmą dwa obszary priorytetowe tj.: transport oraz budownictwo. Dodatkowo planuje się podjęcie prac nad rozwiązaniami systemowymi, które docelowo mają zwiększyć częstotliwość stosowania zielonych zamówień przez polskich zamawiających, w szczególności tych realizujących przedsięwzięcia dofinansowywane ze środków, którymi gospodaruje NFOŚiGW.W dobie zmagań ze zmianami klimatycznymi oraz zanieczyszczeniem powietrza, wód i gleby, współpraca UZP i NFOŚiGW w zakresie zielonych zamówień publicznych stanowi ważną inicjatywę wspierającą działania na rzecz ochrony środowiska. Porozumienie jest inicjatywą komplementarną w stosunku do działań przewidzianych w ramach Krajowego Planu Działań na Rzecz Zrównoważonych Zamówień Publicznych na lata 2017-2020. Służyć będzie także realizacji założeń dotyczących zielonych zamówień publicznych, określonych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.).

 

źródło: www.uzp.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx