Marzenie o stabilnej legislacji

36

Czym jest nowelizacja ustawy, zwłaszcza – nowelizacja ustawy uchwalonej (lub nowelizowanej) niedawno? Dowodem elastyczności prawodawcy, potwierdzeniem dążenia do doskonałości, cechującego projektodawców, czy też świadectwem, że jednak historia nie jest u kresu, jak chciał Francis Fukuyama, lecz wprost przeciwnie – przyspiesza z dnia na dzień?