Między funduszami a odwróconą hipoteką

34

Ten odcinek przeglądu parlamentarnego poświęcam dwom ustawom – nowelizacji odnoszącej się do inwestycji infrastrukturalnych o skomplikowanym tytule oraz nowemu aktowi o odwróconym kredycie hipotecznym.

Powiązane artykuły

Przed miesiącem Marszałek Sejmu skierował do Senatu ustawę z 12 września 2014 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym.