Mieszkania dla młodych, ekwiwalent dla starszych, kara dla oszustów

39

27 września 2013 r. Sejm uchwalił kilka ustaw, stanowiących odpowiedź na potrzebę chwili. Ustawodawca częściej reaguje na wyzwania współczesności, zaś chyba trudniej o przyjście programowych generaliów oraz ich konsekwentne, wieloletnie wprowadzanie w życie. Dominujące w parlamencie poglądy polityczne nie wyrażają się w rewolucyjnych zmianach, przewracających dziedziny gospodarki i sfery życia społecznego do góry nogami; nie, poglądy te znajdują wyraz w dziesiątkach drobnych zmian. Jesteśmy więc w czasach ewolucji, nie rewolucji.