Sejm uchwalił kolejną nowelizację

36

W dniu 11 października 2013 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, dotyczącą podwykonawstwa przy realizacji zamówień publicznych, w szczególności zamówień na roboty budowlane. Projekt ustawy opracowany został w Urzędzie Zamówień Publicznych i wniesiony do laski marszałkowskiej przez rząd w dniu 28 lutego 2013 r.