MNIEJ PROJEKTÓW W PPP

38

Wartość ogłoszonych przetargów związanych z partnerstwem publiczno-prywatnym sięgnęła w mijającym roku 1,2 mld złotych. To prawie dwa razy mniej w stosunku do roku 2010. Z danych unijnego dziennika urzędowego wynika, że w sumie ogłoszono 24 przetargi, rok wcześniej – 51, o łącznej wartości do 1,1-1,2 mld złotych. W roku 2010 ich wartość wyniosła do 1,8-2,2 mld złotych. Uważa się, że na tak znaczący spadek wpływ miały wybory, kryzys i rozporządzenie ministra finansów z 23 grudnia 2010 roku, nie podające jednoznacznej klasyfikacji zobowiązań wynikających z PPP jako tytułów dłużnych.