http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Posiedzenie Rady Programowej – Grudzień 2011

37

20 grudnia 2011 roku, w siedzibie redakcji, odbyło się przedświąteczne spotkanie Rady Programowej miesięcznika Zamówienia Publiczne Doradca, któremu przewodniczył prof. Andrzej Borowicz.

 Podczas pierwszej części posiedzenia dokonano analizy realizacji założeń programowych miesięcznika w roku 2011. W toku dyskusji nawiązano do ustaleń przyjętych na poprzednich spotkaniach Rady. Podsumowano, z perspektywy czasu, wszelkie zmiany dotyczące miesięcznika, wprowadzone od stycznia ubiegłego roku. Przy okazji dyskusji nad formą Doradcy, członkowie Rady wysoko ocenili poziom merytoryczny artykułów prezentowanych na łamach pisma. Podkreślali przy tym, iż zgodnie z ustaleniami, szeroko dyskutowanymi podczas poprzednich posiedzeń, „tematy numeru” dobierane były prawidłowo. Odnosi się to przede wszystkim do problematyki partnerstwa publiczno-prywatnego, prezentowanej w numerze lipcowym, zamówień w służbie zdrowia, omawianych w numerze czerwcowym oraz korekt finansowych, będących tematem przewodnim październikowego wydania. Pomysłem trafionym, który spotkał się z zainteresowaniem Czytelników, okazał się powrót na łamy Doradcy rubryki poświęconej recenzjom nowości wydawniczych z zakresu zamówień publicznych oraz reaktywacja rubryki „Prawnik podpowiada”, która ukaże się w numerze styczniowym.

 W kolejnej części spotkania Redaktor Naczelny miesięcznika przedstawił założenia programowe Doradcy na rok 2012 oraz jego priorytety i propozycje tematów wiodących poszczególnych numerów. W trakcie dyskusji pojawiło się wiele ciekawych i interesujących inicjatyw oraz propozycji tematycznych. Powracano także do problematyki, sygnalizowanej na wcześniejszych posiedzeniach. Podkreślano zapotrzebowanie na publikacje odnoszące się do orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej oraz sądów, a także szeroko rozumianą problematykę „europejską”. Istotny wątek dyskusji dotyczył sposobu prezentacji w miesięczniku problemów związanych ze zmianami w Prawie zamówień publicznych. Członkowie Rady jednogłośnie uznali, iż w roku 2012  powinna to być problematyka priorytetowa.

Powiązane artykuły

 Końcowym punktem przewidzianym w porządku obrad była prezentacja witryny internetowej miesięcznika dostępnej od stycznia 2012 roku. Oprócz wysokiej interaktywności umożliwiającej Czytelnikom Doradcy dostęp do aktualnych informacji dotyczących rynku zamówień publicznych oraz rozbudowanego archiwum, łączy w sobie również atrakcyjną wizualnie szatę graficzną oraz dużą funkcjonalność.

 Kolejne, pierwsze w nowym roku kalendarzowym, posiedzenie Rady Programowej zaplanowano na wiosnę.rada1

 

rada2

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx