Moim zdaniem: Wskazanie podwykonawcy w zamówieniach publicznych

32

Po krótkim okresie „odwoławczego tsunami”, jakie przetoczyło się przez Krajową Izbę Odwoławczą po ostatniej nowelizacji art. 36b ust.1 Pzp wydaje się, że sporna kwestia, dotycząca sposobu wypełniania przez wykonawców wezwania zamawiających, realizowanego w trybie tego artykułu, została już definitywnie rozstrzygnięta.

Janusz Dolecki

Powiązane artykuły

            Publikacja artykułu p. Katarzyny Ronikier – Dolańskiej, zamieszczonego w marcowym numerze…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis