System środków ochrony prawnej. Uwzględnienie przez zamawiającego zarzutów odwołania

41

Uwzględnienie zarzutów odwołania lub szerzej, cała reforma systemu środków ochrony prawnej sprowadzająca się do likwidacji protestów, pomimo szeregu komentarzy i publikacji na ten temat, nie doczekała się jeszcze kompleksowej analizy i oceny.

Sylwester Kuchnio

Powiązane artykuły

            Artykuł niniejszy nie wypełnia bynajmniej tego typu luki w piśmiennictwie, ale wskazuje na kilka wad obecnie ukształtowanego systemu, od których wolne było postępowanie protestacyjne. Jego główną tezą pozostaje zaś konstatacja, iż pomimo ponad siedmioletniego okresu funkcjonowania środków ochrony prawnej w tym kształcie, ciągle nie udało się…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis