O wyjaśnianiu i uzupełnianiu dokumentów w świetle orzecznictwa TSUE raz jeszcze

78

 

Do przedstawienia stanowiska w kwestii uzupełniania i wyjaśniania dokumentów w kontekście niedawnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (sprawa C-387/14 Esaprojekt) skłoniła mnie lektura dwóch publikacji, które ukazały się w lipcowym, sierpniowym oraz obecnym numerach Doradcy, a mianowicie:

  • „Uzupełnianie i wyjaśnianie dokumentów – czy i co zmienia wyrok TS UE w sprawie C-387/14 Esaprojekt”, autorstwa Katarzyny Kuźma i Wojciecha Hartunga (Nr 7/2017),
  • „Zakres możliwych wyjaśnień lub uzupełnień dokumentów złożonych w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia lub potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu”, autorstwa Janusza Doleckiego (Nr 8/2017 i Nr 9/2017).
Powiązane artykuły

Ewa Wiktorowska

            W okresie implementacji nowych dyrektyw dotyczących zamówień publicznych…

 

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis