http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

NABÓR WNIOSKÓW DO PROGRAMU LEMUR

73

W dniu 19 października br. ruszyła druga edycja programu Lemur. Samorządy, które planują budowę nowych obiektów, będą mogły otrzymać dofinansowanie za wyższe standardy energooszczędności. Na energooszczędne budynki użyteczności publicznej w ramach programu Lemur NFOŚIGW przeznacza 290 mln zł. Wsparcie finansowe NFOŚiGW w ramach programu „Lemur – Energooszczędne budynki użyteczności publicznej” obejmuje projektowanie i budowę nowych budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego. Najczęściej zgłaszane inwestycje samorządów do projektu, to szkoły, hale sportowe, siedziby urzędów, szpitale. Na te inwestycje w ramach drugiego naboru programu Lemur Narodowy Fundusz przeznaczy 262 mln zł w formie pożyczki i 28 mln zł na dotacje. Program realizowany będzie do 2020 roku. O wsparcie z programu Lemur mogą starać się podmioty sektora finansów publicznych, z wyłączeniem państwowych jednostek budżetowych, samorządowe osoby prawne i spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100% udziałów lub akcji, a także organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe oraz kościelne osoby prawne. Dzięki zmianom wprowadzonym w tym roku wnioski składać mogą także jednostki organizacyjne PGL Lasy Państwowe, posiadające osobowość prawną oraz parki narodowe. Celem programu Lemur jest zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń do powietrza. Narodowy Fundusz szacuje, że realizacja programu doprowadzi do rocznej oszczędności 23 tys. MWh energii i do redukcji emisji dwutlenku węgla o 4,6 tys. ton rocznie.

Powiązane artykuły

 

źródło: www.portalsamorządowy.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx