http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

NADWYŻKA BUDŻETÓW SAMORZĄDOWYCH

46

Budżety jednostek samorządu terytorialnego za trzy kwartały 2014 r. zamknęły się zbiorczo nadwyżką w kwocie 10.052  mln zł, przy planowanym deficycie w wysokości 14.046 mln zł. Nadwyżką zamknęły swoje budżety 2.385 jednostki, tj. 84,9 proc. wszystkich jednostek.Za trzy kwartały 2014 r. jednostki samorządu terytorialnego osiągnęły dochody ogółem w łącznej kwocie 144.729 mln zł (tj. 72,7 proc. planu). W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, wykonane dochody ogółem jednostek samorządu terytorialnego były wyższe o 6,7 proc. Dochody własne jednostek samorządu terytorialnego zostały zrealizowane w wysokości 72.496 mln zł, tj. na poziomie 72,3 proc. planu. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, zrealizowane dochody własne były wyższe o 9,4 proc.. Łączna kwota wydatków ogółem  jednostek samorządu terytorialnego wyniosła 134.677 mln zł, co stanowiło 63,2 proc. kwoty wydatków planowanych. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, kwota wydatków zrealizowanych ogółem była wyższa o 6,7 proc. Łączna kwota wydatków majątkowych jednostek samorządu terytorialnego wyniosła 21.584 mln zł, co stanowiło 41,1 proc. kwoty wydatków majątkowych planowanych. W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, kwota wydatków majątkowych zrealizowanych była wyższa o 23,2 proc. Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego wyniosło 67.945 mln zł i stanowiło 34,1 proc. planowanych dochodów ogółem i było o 1,3 proc. wyższe od zadłużenia w analogicznym okresie roku ubiegłego. Natomiast w stosunku do 2013 r. zadłużenie po 3 kwartale 2014 r. było niższe o 1,8 proc.

Powiązane artykuły

 

źródło: samorząd.pap.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx