http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

NAJSZYBSZE W EUROPIE

48

Polska ma najszybsze procedury rozpatrywania odwołań w całej Unii Europejskiej   –  tak wynika z raportu przygotowanego przez Komisję Europejską pt.: „Roczny przegląd w zakresie implementacji unijnych regulacji dotyczących zamówień publicznych 2012”. Tylko w Polsce i na Słowacji odwołania w sprawach przetargowych rozpatrywane są w ciągu 14 dni. Najgorszy wynik w tym zakresie osiągnęła Finlandia, gdzie wydanie decyzji organu odwoławczego następuje średnio po około 8 miesiącach. W dokumencie zaprezentowano informacje na temat polskiego systemu zamówień publicznych z jednoczesnym porównaniem danych obrazujących sytuację pozostałych państw członkowskich Unii Europejskich. Podstawą do przygotowania raportu był przegląd unijnego systemu zamówień publicznych, przeprowadzony w podziale na trzy kategorie: przegląd rynku zamówień publicznych, przegląd krajowych struktur odpowiedzialnych za system zamówień publicznych w państwach członkowskich oraz przegląd naruszeń w stosowaniu dorobku prawnego UE. Zgodnie z zamierzeniami Komisji prowadzenie przeglądu i publikacja raportu ma być dokonywana corocznie.

Powiązane artykuły

Źródło: Informator Urzędu Zamówień Publicznych Nr 11/2012, www.uzp.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx