NEGATYWNA OCENA INWESTYCJI PKP

80

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła działalność PKP Polskich Linii Kolejowych SA w zakresie realizacji inwestycji infrastrukturalnych w latach 2010–2012. „W okresie objętym kontrolą zadania te PKP PLK wykonywały nieterminowo, niegospodarnie, a często niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa” – poinformowała Izba w raporcie na swojej stronie internetowej. Według Izby taka sytuacja jest wynikiem wieloletnich zaniedbań. Jednocześnie dostrzega, że w ostatnim czasie wzrosła liczba przedsięwzięć zmierzających do zmodernizowania infrastruktury kolejowej. Niestety, ponad połowa skontrolowanych inwestycji prowadzonych przez spółkę ma opóźnienia –sięgają one nawet 29 miesięcy w stosunku do pierwotnie ustalonych terminów. NIK przeprowadziła kontrolę w PKP PLK w okresie od 17 maja 2012 r. do 2 października 2012 r. Kontrolą objęła także resort transportu, budownictwa i gospodarki morskiej, Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz wszystkie oddziały Centrum Realizacji Inwestycji PLK.

Powiązane artykuły

Źródło: NIK