http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Niewykonanie żądań odwołania uwzględnionego w całości

41

Czy zamawiający może nie uczynić zadość żądaniom wykonawcy, podniesionym w odwołaniu uwzględnionym przez zamawiającego?

 

W artykule zajmę się przypadkami niewykonania przez zamawiającego żądań sprecyzowanych w odwołaniu uwzględnionym przez niego w całości. Jakie skutki takie działanie pociąga za sobą i jakie możliwości ma w takiej sytuacji wykonawca?

Prezentowane orzeczenia KIO dotyczą co prawda postępowań prowadzonych w oparciu o Pzp z 2004r., ale pozostają aktualne w zakresie interpretacji przepisu art. 522 ust. 2 ustawy z 2019. Szczególnym rozważaniom poddana została dyspozycja tego przepisu wskazująca, że zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

Poniżej omówię sprawy, w których wykonawcy złożyli odwołanie, ponieważ zamawiający dokonał nowych czynności i nie uwzględnił w nich żądań pierwszego odwołania, pomimo jego uwzględnienia w całości.

 

RAMY PRAWNE

Istota instytucji uregulowanej w art. 186 ust. 2 Pzp 2004 r. (obecnie jest to art. 522 ust. 1) sprowadza się do tego, że następuje zakończenie postępowania odwoławczego bez rozpoznania przez Izbę zasadności zarzutów odwołania.

Izba formalnie umarza postępowanie odwoławcze wobec złożonego przez  zamawiającego oświadczenia o uwzględnieniu w całości merytorycznych zarzutów odwołania. Izba nie ma przy tym możliwości badania, czy uwzględnienie zarzutów odwołania w całości jest niezgodne z prawem, zasadami współżycia społecznego, interesem zamawiającego lub zmierza do obejścia prawa. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • STUDIUM PRYPADKU
  • ZAKOŃCZENIE

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx