http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zamawianie oprogramowania komputerowego

64

PRZEGLĄD SPOSOBÓW ZAMAWIANIA OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO

Zamawiający ma możliwość zamówienia oprogramowania komputerowego na wiele sposobów. Prawo zamówień publicznych ustanawia siedem trybów udzielania zamówień publicznych. Dzielą się one na tryby podstawowe, tj. przetarg nieograniczony i przetarg ograniczony oraz na tryby szczególne, tj. negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne, negocjacje bez ogłoszenia oraz zamówienie z wolnej ręki.

 

Przetarg nieograniczony

            Przetarg nieograniczony to tryb podstawowy udzielania zamówień publicznych. W kontekście sporządzania programów komputerowych na zamówienie powinien być stosowany z pewnym dystansem.

Tryb ten umożliwia przeprowadzenie zamówienia publicznego z zachowaniem wysokiego stopnia konkurencji pomiędzy wykonawcami. Będzie on wykorzystywany głównie przy zamówieniach dotyczących prostych programów komputerowych. W przetargu nieograniczonym wykonawcy, starając się o możliwość zawarcia umowy z zamawiającym, konstruują swoją ofertę w sposób jak najbardziej dla niego korzystny. Wykonawca musi się zatem starać skomponować swoją ofertę w taki sposób, aby była ona lepsza od ofert konkurujących z nim wykonawców. Może to czynić nie tylko poprzez obniżenie ceny swoich usług, ale również poprzez odniesienie się do kryteriów pozacenowych (takich jak np. szeroko pojęta jakość wykonania danej usługi).

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku przetargu nieograniczonego rozpoczyna się poprzez przekazanie ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • ZASTOSOWANIE PROCEDURY KONKURSOWEJ
  • UWAGI KOŃCOWE

 

 

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx