http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

NIK O NADZORZE RIO

16

NIK opublikowała wyniki kontroli na temat nadzoru RIO nad stanowieniem prawa przez samorządy. W okresie objętym kontrolą, do dziewięciu Izb, których działalność przeanalizowano, wpłynęło ogółem 21 475 aktów prawa miejscowego wydanych przez organy JST, z czego 18 348 (tj. 85,4%) stanowiły uchwały jst dotyczące podatków i opłat lokalnych, a 3127 (tj. 14,6%) uchwały JST dotyczące zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu JST. Z tej grupy w stosunku do ponad 2 tys. aktów (9,4%) wydano rozstrzygnięcia nadzorcze stwierdzające nieważność tych aktów w części lub w całości, natomiast w przypadku 194 (co stanowiło 0,9%) wskazały nieistotne naruszenie prawa. Podsumowując raport NIK stwierdziła, że izby obrachunkowe nie we wszystkich przypadkach sprawowały skuteczny nadzór nad stanowieniem prawa miejscowego przez organy jednostek samorządu terytorialnego, tj. nie wszystkie, naruszające w sposób istotny przepisy prawa, akty prawa miejscowego zostały rozstrzygnięciem nadzorczym uznane za nieważne, a tym samym wyeliminowane z obrotu prawnego.

 

źródło: www.samorzad.pap.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx