http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Wyłączenia obowiązku stosowania Prawa zamówień publicznych związane z wojną w Ukrainie

41

W dniu 24 lutego 2022 r. doszło do ataku wojsk Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy. W wyniku tej agresji do naszego kraju zaczęły napływać tysiące obywateli Ukrainy, poszukujących schronienia. Konieczne stało się opracowanie rozwiązań prawnych, będących reakcją na zaistniałą sytuację.

W dniu 12 marca 2022 r. pod poz. 583 w Dzienniku Ustaw ogłoszona została ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zwana dalej „ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy”).

Jest to szczególny akt prawny, istniejący obok obowiązujących regulacji w obszarze migracji i azylu, w szczególności ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach oraz ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jej głównym celem jest, między innymi, zapewnienie legalności pobytu osób przybywających z terytorium Ukrainy, umożliwienie im podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, zabezpieczenie dobra małoletnich, którzy przekroczyli granicę bez rodziców lub opiekunów prawnych, a także zapewnienie dostępu do opieki medycznej.

 

DLACZEGO WYŁĄCZONO OBOWIĄZEK

STOSOWANIA USTAWY PZP

Zgodnie z art. 12 ust. 6 ustawy do zamówień publicznych niezbędnych do zapewnienia przez wojewodę oraz inne organy administracji publicznej, jednostki podległe lub nadzorowane przez organy administracji publicznej, jednostki sektora finansów publicznych, inne organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego, związki jednostek samorządu terytorialnego lub związki metropolitalne opisanej wyżej pomocy, nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • PRAWO UNIJNE
  • INTERESY BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA
  • ZAMÓWIENIA WYŁĄCZONE Z OBOWIĄZKU STOSOWANIA PZP
  • ZMIANY W USTAWIE O POMOCY CUDZOZIEMCOM ORAZ O ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx