NOWA ZAKŁADKA NA STRONIE INTERNETOWEJ UZP: „ORZECZNICTWO TSUE DOT. ZIELONYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH”

45

Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych utworzono nową zakładkę, w której publikowane są orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej odnoszące się do zagadnienia zielonych zamówień publicznych. W chwili obecnej na stronie znajdują się trzy orzeczenia, przetłumaczone przez Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej UZP, a mianowicie: z dnia 17 września 2002 roku w sprawie C-513/99, z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie C-448/01 oraz z dnia 8 lipca 2010 roku w sprawie T-331/06. Teksty orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie zielonych zamówień publicznych dostępne są pod adresem: http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;1563

Powiązane artykuły

Źródło: www.uzp.gov.pl