http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

PRZYSTĄPIENIE UKRAINY DO GPA

70

PRZYSTĄPIENIE UKRAINY DO GPA

 

W odpowiedzi na zaproszenie Komitetu GPA (ang. Government Procurement Agreement), Ukraina złożyła w dniu 18 kwietnia 2016 r. instrumenty przystąpienia do Porozumienia WTO ws. Zamówień Rządowych. W wyniku tego, Porozumienie GPA weszło w życie w stosunku do Ukrainy w dniu 18 maja 2016 r. Porozumienie GPA określa zasady i zakres wzajemnego dostępu do rynków zamówień publicznych sygnatariuszy tego Porozumienia. W rezultacie przystąpienia Ukrainy do GPA, instytucje zamawiające państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym Polski, mają obowiązek przyznania wykonawcom, robotom budowlanym, dostawom i usługom pochodzącym z Ukrainy, w zakresie zamówień klasycznych i sektorowych, traktowanie nie mniej korzystne niż traktowanie przyznane wykonawcom robotom budowlanym, dostawom i usługom pochodzącym z Unii. Z drugiej zaś strony, przystąpienie Ukrainy do GPA zapewnia wykonawcom, towarom, robotom budowlanym i usługom z Unii Europejskiej, w tym z Polski, gwarancje dostępu do ukraińskiego rynku zamówień publicznych, na zasadach określonych w GPA, w tym w zakresie zamówień określonych w załączniku Ukrainy do Dodatku I do GPA.

Powiązane artykuły

 

źródło: www.uzp.gov.pl

 

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx