http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

NOWE PROGI STOSOWANIA DYREKTYW

74

Z dniem 1 stycznia 2012 roku weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1251/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku zmieniające dyrektywy 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień. Wprowadza ono nowe wartości kwot progowych dotyczących zamówień publicznych, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Próg unijny dla zamówień na roboty budowlane udzielanych przez wszystkich zamawiających został podniesiony z 4 845 000 euro do 5 000 000 euro. Podwyższone zostały również progi zamówień na dostawy i usługi. Aktualnie wynoszą one, odpowiednio, 130 000 euro (instytucje rządowe), 200 000 euro (jednostki samorządu, uczelnie publiczne, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) lub 400 000 euro (zamawiający sektorowi). Rozporządzenie jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Komisja opublikowała również komunikat (2011/C 352/01) określający równowartość progów ujętych w dyrektywach 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009?81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Dokumenty można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?F;257;aktualne_progi_unijne.html.

Powiązane artykuły

Źródło: www.uzp.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx