http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Nowe rekomendacje UZP dotyczące zamówień na systemy informatyczne

74

Zamówienia publiczne na systemy informatyczne stanowią istotną część rynku zamówień publicznych w Polsce. Jednocześnie cały czas przygotowanie odpowiedniej dokumentacji przetargowej na przeprowadzenie takich postępowań nastręcza zamawiającym wiele problemów.

 

Przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele. Niewątpliwy istotny wpływ na to ma między innymi dynamicznie zmieniający się rynek IT, a z nim również zmieniające się sposoby i modele dystrybucji oprogramowania, a także wytwarzania oprogramowania oraz współpracy z zamawiającym na etapie tworzenia oprogramowania.

 

Powyższe niejednokrotnie powoduje, że wypracowane kiedyś przez zamawiających wzory dokumentacji przetargowej na zamawianie systemów IT nie przystają do obecnych potrzeb zamawiających oraz aktualnych realiów rynkowych. Również wejście w życie od 1 stycznia 2021 nowego Prawa zamówień publicznych powoduje konieczność dokonania przeglądu i aktualizacji dotychczas wykorzystywanej dokumentacji.

 

Wspomniane powyżej okoliczności skłoniły również Prezesa UZP do opracowania nowych rekomendacji dotyczących zamówień publicznych na systemy informatyczne. (…)

 

Poza tym w artykule:

  • POPRZEDNIE REKOMENDACJE PREZESA UZP
  • ZAŁOŻENIA I PRACE NAD NOWYMI RREKOMENDACJAMI
  • TOM I NOWYCH REKOMENDACJI
  • TOM II NOWYCH REKOMENDACJI
  • PODSUMOWANIE I WNIOSKI

 

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx