Nowe tryby dla zamówień sektorowych

40

Przyjęcie przez Parlament Europejski i Radędyrektywy 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych utrzymało odrębny reżim prawny dla zamówień sektorowych.