Nowe władze Związku Województw

48

Wybrano nowe władze Związku Województw RP. Prezesem Związku w nowej kadencji samorządowej został Jacek Protas, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego. Na jego zastępców wybrano Adama Struzika, marszałka Mazowsza, Marka Woźniaka, marszałka Wielkopolski i Sławomira Sosnowskiego, marszałka województwa lubelskiego. Nowymi członkami zarządu związku zostali: Barbara Zdrojewska, przewodnicząca sejmiku dolnośląskiego, Urszula Nowogórska, przewodnicząca sejmiku małopolskiego oraz Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego. „Myślę, że kierunki pracy, które przed laty obraliśmy, czyli obrona interesów regionów na forum krajowym, ale też nasza działalność poza granicami Polski, wpłynęły na dobrą ocenę mojej pracy – powiedział wicemarszałek Jacek Protas, który po raz trzeci stanął na czele organizacji. Związek Województw RP jest organizacją samorządów województw reprezentującą ich interesy przede wszystkim w kontaktach z Radą Ministrów oraz parlamentem. Członkowie ZWRP mają swoich przedstawicieli m.in. w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, Komitecie Regionów UE oraz Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy.

Powiązane artykuły

 

źródło: Serwis Samorządowy PAP