http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Projekty hybrydowe w nowej perspektywie finansowej

75

 

 

Projekty hybrydowe w nowej perspektywie finansowej

Perspektywa finansowa na lata 2014 – 2020 to nowa szansa dla samorządów na niezbędne inwestycje. Aby z niej skorzystać dobrym rozwiązaniem jest możliwość realizacji projektów hybrydowych, tj. łączących środki partnera publicznego, partnera prywatnego oraz fundusze unijne. W najnowszym, dwunastym numerze „Biuletynu ppp”, wydawanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu systemowego „Partnerstwo publiczno-prywatne”, została przedstawiona analiza potencjału realizacji projektów hybrydowych w Polsce w kontekście nowej perspektywy unijnej. Obowiązujące od grudnia 2013 roku rozporządzenie ogólne (nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.) wprowadza nowe mechanizmy i ułatwienia, pozwalające łączyć fundusze unijne oraz formułę partnerstwa publiczno-prywatnego. W bieżącym okresie programowania partnerstwo publiczno-prywatne ma stanowić najbardziej preferowaną metodę finansowania przedsięwzięć realizowanych z wykorzystaniem środków unijnych. Z formuły projektów hybrydowych korzystano w Polsce już wcześniej. W takim modelu zrealizowano budowę spalarni odpadów w Poznaniu czy kompleks basenów mineralnych w Solcu Zdroju. Większość inwestycji związanych z sieciami szerokopasmowymi ma charakter projektów hybrydowych. W latach 2014 – 2020 Polska zainwestuje 82,5 mld euro z unijnej polityki spójności, co oznacza, że będzie możliwe finansowanie projektów hybrydowych w ramach wszystkich programów operacyjnych. Zmiany, które wprowadza rozporządzenie ogólne nr 1303/2013 będą musiały być wdrożone do polskiego systemu zarządzania środkami UE na poziomie programów operacyjnych.  Więcej informacji na temat możliwości realizacji projektów hybrydowych w Polsce w kontekście nowej perspektywy unijnej można znaleźć na stronie internetowej www.ppp.parp.gov.pl w zakładce Publikacje.

Powiązane artykuły
 

 

źródło: www.ppp.parp.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx