http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

NOWE ZADANIA, STARE WĄTPLIWOŚCI

127

Zgodnie z art. 1 Pzp określa ono zasady i tryb udzielania zamówień publicznych. Nadrzędną zasadą określoną w art. 7 ust. 1. jest „zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców”. Z ogłoszonej ostatnio „Koncepcji nowego Prawa zamówień publicznych” wynika, iż obok tego, ustawa ma spełniać wiele innych funkcji. Czy w praktyce będzie to możliwe?

Szacowanie wartości zamówienia

Zgodnie ze spisem treści zawartym w „Koncepcji” szacowanie wartości zamówień zostało umieszczone przed opisem przedmiotu zamówienia, a więc odwrotnie niż w obecnej ustawie. Czyżby najpierw należało szacować zamówienie, a dopiero potem je opisywać?

Jeżeli tak miałoby być, to moim zdaniem jest to błąd. Przecież aby oszacować wartość należy wiedzieć co dokładnie chce się kupić, a więc posiadać szczegółowy opis swoich potrzeb. Odnośnie robót budowlanych wprost określa to art. 31 Pzp oraz Rozporządzenie o kosztorysie inwestorskim. Odnośnie dostaw i usług także tak musi być. Potwierdza to opinia UZP…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu.
Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx