http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

ZASADA PROPORCJONALNOŚCI W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

190

W wyniku nowelizacji z 2016 r. do ogólnego katalogu zasad rządzących przeprowadzaniem i udzielaniem zamówień publicznych, tj. uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców oraz jawności, dodana zastała zasada proporcjonalności i zasada przejrzystości.

Nie oznacza to, że nowo dodane zasady nie były wcześniej stosowane przez uczestników rynku zamówień. Sposób wykorzystania w praktyce podstawowych zasad systemu zamówień publicznych pozostaje w zasadzie niezmienny.

Skoro jednak ustawodawca umieścił zasadę proporcjonalności wśród katalogu nadrzędnych zasad prawa zamówień publicznych, warto szerzej się do niej odnieść.

Proporcjonalność
w prawie unijnym
i orzecznictwie TSUE

Zasada proporcjonalności jest jedną z podstawowych zasad praw Unii Europejskiej. Wynika ona z art. 5 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską, który stanowi, że działanie Wspólnoty nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia celów Traktatu…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx